Ved kokevarsel anbefales det å følge råd fra Folkehelseinstituttet:
Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket? - FHI

Kokevarsel sendes ved mistanke om forurensning av det kommunale drikkevannet.

Koliforme bakterier utgjør i liten grad fare for sykdom og er i hovedsak opportunistiske patogene, som kan gi sykdom hos utsatte grupper med kraftig nedsatt immunforsvar. Koliforme bakterier er hovedsakelig mer egnet til å indikere svikt i vannbehandling, forekomst av biofilm i rørnettet eller innlekking av uønsket materiale fra planter og dyr.

Funn av E. coli i en vannprøve er en klar indikasjon på en fersk forurensning av drikkevannet. Påvist E. coli forårsaker ikke sykdom, men indikerer at sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter kan være tilført drikkevannet.

Ved påvist bakterier i drikkevannet, som strakstiltak, stenger Orkland kommune ut deler av ledningsnettet som er forurenset. Ved behov skal vannet fraktes til berørte abonnenter.

Vi tar oppfølgingsprøver (også i helgen), samt undersøker mulige årsaker til forurensning. Undersøkelsene innebærer blant annet å vurdere mulige aktiviteter som kan ha sammenheng med funnet.

Kokevarsel varer inntil ny melding sendes ut fra kommunen.

Dersom du opplever en kombinasjon av symptomene diaré og magesmerter, med feber og nedsatt allmenntilstand, anbefaler vi at du tar kontakt med legevakten på telefon 116 117.

Så lenge kokevarsel gjelder skal springvann ikke benyttes i produksjon av mat eller serveres. Vi gjør spesielt oppmerksom på at isbiter, brusdispensere, slushmaskiner eller andre mat- og drikkevarer som inneholder vann som ikke er kokt, ikke skal selges eller inntas.

Matprodusenter og serveringssteder kan få råd av Mattilsynet ved behov – telefon 22 40 00 00.