Mange har gitt innspill

Det kom inn cirka 210 eksterne innspill innen fristen 15.september. Kommunen har gått igjennom samtlige og gjort en vurdering av hvilke som kan avgrenses i kartet, og hvilke som er av mer generell art.

Oversikten viser om det enkelte innspill er avgrenset i kartet eller ikke, og hvilke arbeidsgrupper som skal vurdere innspillet videre.

Kartet nedenfor viser innspillene slik de foreløpig er tolket med avgrensning og arealformål/hensynssone. Den nåværende kommuneplanen vises i bakgrunnen med svak farge slik at det skal fremgå tydelig hva som er nye innspill.

Dersom du mener kommunen har tolket innspillet ditt feil er det fint om du tar kontakt.

Når du klikker på et innspill i kartet vil du få opp et informasjonsvindu som viser både hva dagens plan sier om området, og hvordan det er foreslått endret.

kartlagsinfo.png

Alle innkomne innspill er omtalt og vurdert i et dokument som er tilgjengelig sammen med planforslaget i høringsfasen. Her vil det fremgå i hvilken grad det er tatt hensyn til de enkelte innspill.