Ekstremværet Gydas herjinger påførte bygget store vannskader. Det betyr at både kulturscenen og bassenget blir stengt mens skadene utbedres.

Både Løkken kulturhus og svømmebassenget blir berørt som følge av skadene som flommen påførte Idrettsbygget på Løkken Verk. Gyda førte til både vanninntrenging og tilbakeslag fra avløpet i hele kjelleren.  Det har ført til skader i hele garderobeanlegget, adkomsten til Malmstua (kulturscenen), samt noe mindre skader i selve Malmstua. Skadene medfører at også bassenget holdes stengt.

Arrangementer må avlyses

Grunnet risiko for smittespredning til første etasje holdes også denne stengt inntil det er avklart hvordan denne delen av bygget skal kunne friskmeldes til begrenset bruk. All bruk – og alle planlagte arrangementer i bygget må derfor avlyses framover.

Har du bestilt? Da må du skaffe alternative lokaler

Stengingen medfører at de som har bestilt lokaler de nærmeste seks månedene må belage seg på å finne alternative lokaler. Orkland kommune vil imidlertid forsøke å skaffe alternative lokaler og oppfordrer brukere av bygget og arrangører om å ta kontakt med servicekontoret i Orkland kommune for å sjekke ut eventuelle andre aktuelle kommunale bygninger som kan leies.

Servicekontoret kontakter du på telefon 72 46 73 00 på hverdager i åpningstiden 09:00 – 15:00.  Skoler i Orkland kan ha lokaler til utleie og der kan man gjerne ta direkte kontakt med den enkelte skole.

Oversikt og kontaktinfo til skolene i Orkland