Alle frivillige organisasjoner i Orkland kommune kan søke om drifts- og aktivitetstilskudd. Idrettslag som er organisert gjennom Norges Idrettsforbund trenger ikke sende inn egen søknad, da disse organisasjonene blir ivaretatt gjennom Orkland idrettsråd.

Øvrige lag og foreninger må søke om tilskudd innen fristen 1. april. Det er satt av drøyt 1 650 000 kroner i tilskuddsmidler i 2021. Vi oppfordrer alle frivillige organisasjoner i Orkland kommune om å søke om tilskudd til sin organisasjon.

Her finner du mer informasjon, retningslinjer og søknadskjema