Orkland kommune ønsker å leie bolig i Grøtte skolekrets. Boligen bør ha minimum fire soverom og være tilgjengelig for snarlig innflytting. 

Har du en slik bolig ledig for utleie, hører vi gjerne fra deg. 

Ta kontakt med Kristoffer Evjen Ekli på telefon 92 61 68 87 eller e-post: kristoffer.ekli@orkland.kommune.no