Brua stenges for biltrafikk da den skal ferdigstilles med asfaltering og tilpasning av kjørebaner.

Gående og syklende vil kunne passere trygt.

Om alt går etter planen vil brua bli permanent åpnet fra 30. mai.