I forbindelse med ombyggingen av Grønørbrua vil den fra og med onsdag 23. februar stenges for myke trafikanter i cirka 3 uker. Dette gjøres på grunn av en sikkerhetsvurdering hvor vi nå går inn i en intensiv periode hvor mange personer og maskiner vil være i aktivitet på brua.

Mulig alternativ trase er gamle Gjølme bru. 
 
Ved å stenge i cirka 3 uker ivaretar vi både sikkerheten for gående og syklende, samtidig som vi får raskere framdrift i arbeidet med ombyggingen av brua. Den har vært stengt for biltrafikk siden 4. januar. I kontrakten er sluttdato for prosjektet satt til 1. mai, men det kan bli noe tidligere. Det kan bli åpning for kjørende i ett felt mot slutten av byggeperioden.
 
Skoleelever fra Råbygda som skal til Orkanger ungdomsskole vil bli ledsaget over brua om morgenen og på ettermiddagen.
 
Tidspunkt for ledsaging Grønørbrua:
 
Morgen: kl. 07.50-08.25
Ettermiddag: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 14.15-14.45, samt tirsdag kl. 14.45-15.15.
 
Det er sendt informasjon fra skolen til foresatte og elever om opplegget for ledsaging.
 
Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon når brua åpnes for myke trafikanter og eventuelt om det blir åpnet for kjørende i ett felt mot slutten av prosjektperioden.