Dersom det blir brann i huset ditt eller hytta di som skyldes brannforebyggerens påpekte feil i fyringsanlegget, risikerer du å miste store deler av forsikringsoppgjøret.

– Vi har per i dag registrert 1441 aktive avvik i vårt system. Dette betyr i utgangspunktet 1441 mulige brannfeller i kommunen vår. Samtidig vet vi at mange av disse avvikene kunne ha vært lukket, sier avdelingsleder for feie- og tilsynstjenesten, Marius Wærdahl.

Han opplyser at mange av tilfellene skyldes manglende eller mangelfull tilbakemelding fra eierne, men presiserer at de ikke har noen grunn til å tro folk gir blaffen.

– Vi tror at de fleste rett og slett glemmer det.

Enkelt å sjekke

Feie- og tilsynstjenesten oppfordrer derfor nå innbyggerne om å gå inn på "mine eiendommer" på Min side, enten via tekstmeldingen du som huseier får etter tilsynet, eller ved å klikke deg inn på kommunens hjemmeside.

– Der vil du raskt se om du har noen åpne avvik som ikke er besvart eller fulgt opp. Har du problemer med å logge deg inn eller er skeptisk til lenken i tekstmeldingen, er det bare å henvende seg til oss, sier Wærdahl.

Gjentatte purringer

Feie- og tilsynstjenesten har de siste månedene sendt ut purringer med ulike pålegg til de som har åpne avvik. Svarer man ikke opp disse påleggene kan det resultere i et fyringsforbud. Spesielt gjelder dette i de tilfellene der faren for sotbrann er stor, med alle de alvorlige konsekvensene dette vil kunne medføre.

– Noen har også fått vedtak om fyringsforbud som følge av at de ikke har svart opp våre henvendelser. Dette er hus- eller hytteeiere vi gjentatte ganger har purret opp med tilbakemeldingsfrister uten å få noe respons, sier avdelingslederen.

Dramatisk og kostbart

Wærdahl minner om at en brann som kan relateres til fyringsanlegget der huseier ikke har fulgt opp avvik påpekt av tilsynsmyndigheten kan få alvorlige konsekvenser. Brannen i seg selv er dramatisk nok for de som rammes, men at du også kan oppleve å få helt eller delvis avkortning av forsikringsutbetalingen er en stor tilleggsbelastning.

– Hvis det for eksempel gis fyringsforbud på grunn av feil ved pipe eller ildsted og fyring likevel forårsaker brann, vil forsikringsselskapene alltid vurdere grad av uaktsomhet, skadeforløp og øvrige forhold. Resultatet kan bli avkortning av erstatningsbeløpet, sier Wærdahl, som minner om at dette er felles praksis for alle forsikringsselskaper og er regulert gjennom forsikringsavtaleloven.

Dette gjør du på 1-2-3

Wærdahl oppfordrer nå alle som har hus eller fritidsbolig om å svare opp avvikene som ikke er lukket. Du kan gjøre dette enkelt på kommunens hjemmeside:

  1. Klikk deg direkte inn på Min side, trykk på knappen Mine eiendommer og logg deg inn, for eksempel med Bank ID.
  2. Når du er logget inn, finner du informasjon om boligen din. Trykk på «Brannforebygging» og du ser tidligere kommunikasjon med feie- og tilsynstjenesten.
  3. Her kan du besvare eventuelle avvik, anmerkninger og andre forhold.

– Vi mottar dine svar elektronisk, og du vil få et nytt varsel på SMS fra oss når din tilbakemelding er registrert. Lurer du på noe, eller trenger hjelp til å logge deg inn? Ring meg på telefon 45 86 28 81, sier Marius Wærdahl.

Lykke til!