Alt tyder på en annerledes feiring av årets nasjonaldag. Orkland kommune er i dialog med de lokale 17. maikomiteene.

Det ble tidlig gitt beskjed fra statlig hold at årets 17. maifeiring ville foregå uten barnetog. Helsedirektoratet har gitt foreløpige retningslinjer for markering av årets 17. maifeiring.  

De kan du lese her:

Ny informasjon 4. mai

Det er imidlertid bebudet oppdaterte retningslinjer fra Regjeringen senest 4. mai, som blir endelig førende for aktiviteten. Derfor har kommunen nå sendt brev til alle de lokale 17.maikomiteene med informasjon om at det vil bli gjennomført et nettmøte 5. eller 6. mai der man går gjennom retningslinjene.

Lokale komiteer

Tradisjonelt er det lokale 17. maikomiteer som har ansvaret for å skape innhold i feiringen. Slik vil det også være i 2020. De lokale komiteene må planlegge innhold i dagen innenfor Helsedirektoratets retningslinjer, noe som kan bli krevende.

Digital markering

Fra kommunens side er det satt ned en arbeidsgruppe som kan gi komiteene råd om hvordan feiringen kan foregå innenfor retningslinjene som kommer 4. mai. Arbeidsgruppen skal også planlegge en digital måte å skape en felles kommunal markering av dagen. Dette vil vi komme tilbake til, både når det gjelder form og innhold.

Korps

Kommunen går i dialog med korpsene i Orkland for å avklare muligheten til korpsmusikk denne dagen. Det er spesielt ønskelig med korpsmusikk utenfor helseinstitusjoner og sykehus. Mulighetene drøftes med korpsenes dirigenter og styre.

17. maikomiteer

Så langt har vi kartlagt 14 lokale 17. maikomiteer i Orkland. Det er følgende:

Skole

Kontaktperson

Lensvik skole

Gerdine Selbekk

Lysheim skole

Olga Alstad

Aa oppvekstsenter

Jan R. Berdal

Årlivoll skole

Ole Ingvar Asbøll

Evjen skole

 

Joakim Hellem

Ingar Børseth

Orkanger Barneskole

Terje Larsen

Gjølme skole

Asta Karin Nilssen

Grøtte skole

Anne Kjevik

Løkken Verk montessoriskole

Line Gården

Midtbygda Meldal

Eindride Einum

Å

Ola Bjørkøy

Meldal Bygdemuseums Venneforening

Joar Lyngen

Løkken verk

Knut Børset

Storås

Gunn Merete Berg

Øvrige arrangement?

Har du eller din organisasjon planer for arrangementer utenom det de ordinære 17. maikomiteene planlegger? Meld inn navn, epostadresse og telefonnummer innen 4. mai til:

hakon.hammer@orkland.kommune.no

Da vil du bli innkalt til nevnte nettmøte.


orkland.kommune.no/korona