- Det er ikke tvil om at vi har fått oss flere aha-opplevelser i løpet av prosessen, sier Marit Skjetne, som nylig fikk overrakt de synlige bevisene på at bedriftene hun leder nå er miljøsertifisert.

Skjetne er nemlig daglig leder for både Skjetne Design og Myhr Interiør, som er samlokalisert i Orkdalsveien i Orkanger sentrum. Skjønt, i disse to bedriftene handler det ikke bare om å være samlokalisert. Her er det snakk om å utnytte hverandres kompetanse for blant annet å kunne tilby gode interiørløsninger til kunder over hele landet.

Lokal partneravtale

Til sammen kan de to bedriftene med 13 ansatte tilby et bredt utvalg av tjenester innen interiør - alt fra interiørarkitektur, prosjektering og prosjektledelse til håndverkstjenester. Det ble nylig kjent at Myhr Interiør har inngått en millionavtale med Varig Orkla arena om levering av interiør til hovedbygget på arenaen, nok et prestisjeprosjekt for Orkanger-bedriften.

- Vi har en stor møbelhall med flinke møbeltapetserere som kan håndtere det meste, samt bistå kundene med hjelp til valg av materialer, sier Skjetne som driver selskapene sammen med sin mann Rolf Volden, som er bedriftenes altmuligmann.

Involvert alle ansatte

Miljøansvarlig i bedriftene, Hege Kleffelgård Gjønnes, har siden februar ledet arbeidet med miljøsertifiseringen. Hun kan fortelle at det har vært et omfattende arbeid fram til de avla prøven og nå kan dokumentere sitt miljøarbeid.

- Mange steiner er snudd og det har resultert i en rekke praktiske tiltak i hverdagen, sier Gjønnes, som poengterer at dette arbeidet involverer alle ansatte som må bidra for at de skal nå sine miljømål.

Miljøbasert verdikjede

For det første har de fått et mer bevisst forhold til valg av leverandører. Det hjelper jo ikke å være miljøbevisst selv hvis leverandørene ikke har sitt i orden. Det handler om å tenke miljø og bærekraft i hele verdikjeden.

- Vi spør nå gjerne leverandørene om sertifisering, og stor sett kan de dokumentere dette. De fleste av våre leverandører er norske eller nordiske, noe som betyr at vi i stor grad kan handle kortreist, sier Skjetne.

Gjenbruker emballasje

Avfallshåndteringen har også fått en helt ny betydning for bedriftene. Det som tidligere ble kastet er nå blitt ressurs. Både papir og papp brukes til å pakke inn produkter som selges gjennom nettbutikken.

- Vi skriver en liten beskjed til kunden om at vi bruker emballasje på nytt og har til gode å få noen klager på det. Tvert imot ser det ut til at kundene setter pris på det, sier Skjetne.

Fra avfall til lokal ressurs for barn og unge

I møbelverkstedet blir det alltid igjen tekstilrester. Istedenfor at dette kastes har de nå gjort avtaler med skoler og barnehager i Orkland om leveranser slik at de kan benytte dette i formingsaktiviteter.

- Det er jo en vinn-vinn-situasjon, sier Skjetne, som synes det er flott at de kan bidra på denne måten.

En del av daglig drift

Miljøarbeidet er ikke noe som legges bort når sertifikatet er på plass. Skjetne er klar på at dette blir en del av bedriftenes ordinære virksomhet framover. De skal gå opp til ny prøve hvert tredje år, og på denne måten dokumentere at de tar miljøarbeidet på alvor.

- Innen da har vi sikkert funnet på flere gode tiltak, smiler Marit Skjetne, som mener selv små grep er viktig i arbeidet med å få til det grønne skiftet som vi alle er avhengig av å få til.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn