Allsidighet og oppfinnsomhet er to ord som naturlig passer inn når Eivind Krokstad forteller om alle tjenesteområdene han tilbyr i maskinentreprenørbedriften han driver.

Med base på hjemgården på Krokstadøra er det nemlig ikke bare tradisjonelle graveoppdrag, snøbrøyting og strøing som står på agendaen. Kanskje er det bakgrunnen fra farsgården med 140 storfe og robotfjøs som virker inn og som påvirker når man skal drive entreprenørvirksomhet i Distrikts-Norge? I hvert fall er de mer tradisjonelle tjenestene utvidet til også å omfatte landbruksrelaterte oppdrag. Krokstad tilbyr nemlig alt fra rundballepressing og pløying til fraukjøring og steinplukking.

Ordførerbesøk

Landbruksmekanikeren Krokstad etablerte enkeltmannsforetaket i 2012, men det var først for fire år siden han startet opp for fullt. I oktober ble bedriften sertifisert som Miljøfyrtårn, etter å ha gjennomført prosessen som varte fra juni til september. 19. november delte ordfører Oddbjørn Bang ut synlige bevis på sertifiseringen under et besøk på Krokstadøra. For bedriften, med tre fast ansatte, innebærer miljøarbeidet blant annet et større søkelys på både sortering og avfallshåndtering.

Oppdrag i øyriket

Maskinentreprenørbransjen er i stor grad en todelt bransje. Den er preget av noen få store aktører mens det er mange små som i sum er nesten like store hvis man summerer antall ansatte. Som en av de små aktørene i regionen er det naturlig for bedriften i enkelte sammenhenger å posisjonere seg som en underentreprenør i større prosjekter. I tillegg til oppdrag i hjemkommunen har firmaet de siste årene lykkes godt med å få et fortfeste i markedet på Hitra og Frøya. Høy aktivitet i øyriket har gitt mange oppdrag for selskapet, som i høst også sikret seg en femårskontrakt på vintervedlikehold i Orkland.

Kvalifiserer til anbud

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og gjør bedriftene kvalifisert til å delta i flere anbud. I alt er 14 maskinentreprenørbedrifter i Orkland nå sertifisert gjennom Miljøfyrtårnordningen. Ønsker du å lese mer om dette? Se Miljøfyrtårnstiftelsens nettsider