Agdenes legekontor, Fannrem legesenter og Orkdal legesenter skal ta i bruk nytt journalsystem og vil derfor holde stengt en dag hver.

  • Orkdal legesenter holder stengt onsdag 15. november
  • Agdenes legekontor holder stengt onsdag 22. november
  • Fannrem legesenter holder stengt onsdag 6. desember

Pasienter med fastlege på de ulike legekontorene som har behov for akutt-time må den aktuelle dagen ringe legevaktsentralen på telefon 116 117. For akutt medisinsk nødhjelp er det 113 som må kontaktes.

Ved andre henvendelser bes pasienter tilknyttet legesentrene om å vente til dagen etter stenging med å ta kontakt. 
Legesentrene vil nå gå over til å benytte journalsystemet WebMed. 
Det betyr at du nå skal bruke Helsenorge for timebestilling, dialog med fastlegen og bestilling av resepter.
Det vil ikke lenger være mulig å bruke besøklegen.no.

Legetjenesten ber om forståelse for noe lengre ventetid på telefon ved oppstart. 

Helsenorge-plattformen ble mye brukt i forbindelse med covid-19 og St.Olavs hospital benytter samme løsning, så mange er nok godt kjent med denne fra før.

Ellers er åpningstidene de samme, legene er de samme og sekretærene er fortsatt de samme, og de vil hjelpe til slik at overgangen til nytt system blir så god som mulig for alle.