Vedtatt av kommunestyret 16.12.2020 - Gjeldende fra 1.1.2021

Ordinær bolig

Sats bolig - 2 ganger årlig feiing 413
Sats bolig - 2 ganger årlig tilsyn 826
Sats bolig - feiing hvert år 274
Sats bolig - tilsyn hvert år 548
Sats bolig - feiing hvert 2. år 216
Sats bolig - tilsyn hvert 2. år 431
Sats bolig - feiing hvert 4. år 165
Sats bolig - tilsyn hvert 4. år 331
Sats bolig - feiing hvert 6. år 130
Sats bolig - tilsyn hvert 6. år 261
Sats bolig - feiing hvert 8. år 95
Sats bolig - tilsyn hvert 8. år 190

Fritidsbolig

Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing og tilsyn 1 859
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert år 1 231
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert 2. år 970
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert 4. år 745
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert 6. år 586
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert 8. år 428

Tilsyn med gassanlegg/gassfyring

Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert år 494
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 2. år 389
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 4. år 298
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 8. år 170