Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019

Feiing hvert andre år 520 kr/år
En feiing hvert år    660 kr/år