I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider for ovennevnte område.

Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for at det i deler av planområdet kan tillates forretningsvirksomhet som ikke har plasskrevende varer i sitt sortiment, og som ligger under arealgrensen på 2100 kvm. per virksomhet.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Frist for eventuelle spørsmål og merknader er 15.1.2022

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82
7300 Orkanger
post@on-as.no
72 48 40 20

laksøra.png