Regjeringen har vedtatt at også barn i alderen 12 til 15 år skal få tilbud om en vaksinedose

VIKTIG: For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Det er derfor viktig at foresatte har en god dialog med barna om dette. Barn og unge har rett på tilpasset informasjon om forhold som angår egen helse. Folkehelseinstituttet har derfor utformet tekster og materiell tilgjengelig på ulike nivå:

Enkleste nivå

Middels nivå

Dybdeinformasjon

OBS! For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves skriftlig samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Du kan laste ned skjemaet her, få nødvendige underskrifter og ta det med deg på vaksinedagen.

Informasjon om oppfriskningsdose for 65+:

For å få vaksine kan du velge en av disse mulighetene:

OBS! Det er åpent for timebestilling kun for 1. og 2. dose, samt for 3. dose til pasientgrupper med definert nedsatt immunforsvar.

  1. Har du egen BankID kan du bestille time for vaksinering selv. Har du ikke egen BankID, må du få hjelp av en forelder/foresatt. Registreringen gjør du her:
  1. Ring vår koronatelefon 900 31 260 for timebestilling. Tjenesten er åpen alle hverdager fra 12:00 til 14:00     

Fra uke 40 foregår vaksineringen i Orkland rådhus!