NVE har sendt ut farevarsel på oransje og rødt nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge de kommende dagene. Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom og jordskred. Tirsdag ble farenivået oppgradert til rødt i Møre og Romsdal og sør i Trøndelag. Ekstremværet har fått navnet «Gyda».

Prognosene tyder på at vi får en 20-årsflom i Orkla. Det innebærer svært stor vannføring både i elva, men også i sidevassdragene. Øvrige vassdrag over hele kommunen vil også bli berørt.

- Vi advarer våre innbyggere om å holde seg unna både Orkla, sideelver, øvrige vassdrag, islagte vann og bratt terreng de nærmeste dagene, sier beredskapsleder Arnt Tronvoll i Orkland kommune.

Fyller vannmagasinene – lite isgang

Tirsdag morgen var det et digitalt møte mellom Trønderenergi, NVE, Orkland politistasjon og Orkland kommune der mulige konsekvenser av værmeldingen for de nærmeste dagene ble gjennomgått.

Trønderenergi vil håndtere situasjonen med å fylle opp alle vannmagasinene i vassdraget og på den måten redusere vannmengden i elva. Likevel vil forventet nedbørsmengde i kombinasjon med snøsmelting gi rekordvannstand.   

- Ut fra opplysninger gitt i koordineringsmøte er det lite isgang i elva og det vil gjøre sitt til at vannmengdene forhåpentlig vil bevege seg relativt uhindret nedover dalen og ut i fjorden.  Selv om det også her er noen usikkerhetsmomenter med hensyn til mulig isgang, sier Tronvoll.

Hold deg innendørs!

I tillegg til at folk bør holde seg unna de kritiske områdene oppfordrer han innbyggerne også om å unngå annen unødvendig ferdsel.

- Det beste rådet vil være at vi i størst mulig grad holder oss innendørs så lenge uværet står på, sier Arnt Tronvoll, som oppfordrer innbyggerne å følge med situasjonen på nettstedet varsom.no

Orkland kommune forbereder seg nå på situasjonen og vil følge utviklingen tett sammen med Trønderenergi, NVE og politiet.