Alle innbyggere i Orkland som har ønsket seg vaksine og som har registrert seg i vaksinekø skal nå ha fått invitasjon til å bestille time. Orkland får nå flere doser enn det vi i utgangspunktet skulle få. Vi åpner derfor opp for direktebestilling av time via Helseboka eller fysisk «drop in» for orklendinger. Disse ordningene gjelder bare for de som vil ha første dose. Samtidig forkorter vi intervallet mellom første og andre dose, som i utgangspunktet skal være 12 uker. 

Vurderingene er gjort i henhold til gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Venter du på på dose to? Du får SMS med innkalling.

Vi understreker at du vil bli innkalt til dose to. Vi registrerer at mange ønsker å fremskynde dose to, men selv om intervallet nå kortes ned må du vente på at vi kaller deg inn. De som nå får fremskyndet sin time vil få en SMS-melding om nytt tidspunkt. Det er fra FHI sagt at de som har ventet lengst på andre dose skal få tilbud først. Det kan for eksempel bety at om du har time for vaksinering i uke 32, så kan du nå få tilbud i uke 31. Det er ikke mulig å ta kontakt for å få din andre dose raskere – du vil bli innkalt i henhold til din plass i “køen”.

Hva er drop in?

«Drop in» vil si at du kan møte opp i et gitt tidsintervall på vaksineringsdagen, og så kan du få vaksine og bistand med registrering. Det må påregnes noe ventetid. Vi oppfordrer om at de som har anledning forhåndsbestiller time digitalt – dette er til stor hjelp for oss og gjør ventetiden kortere for deg.

All vaksinering foregår i Orklahallen på torsdager. 

Hva gjør jeg?

Det er tre måter å benytte seg av de nye ordningene for å få første dose – vi oppfordrer som tidligere nevnt sterkt om at alle som kan benytter seg av første alternativ: 

  1. Bestill time for første dose digitalt: Du trenger ikke å være forhåndsregistrert. Du benytter denne lenken og følger instruksjonene i Helseboka:
    Bestill første dose av koronavaksine

  1. Ring korona-/vaksinetelefon: Dersom du har utfordringer med å bestille time på nett kan du ringe oss på 900 31 260  (hverdager kl. 10-14) og så bistår vi deg med bestilling.

  1. Møt opp i Orklahallen for «drop in»: Tidspunkt for drop-in neste uke (uke 31) blir torsdag kl. 09.00-15.30. Du møter da fysisk opp uten å ha registrert deg eller bestilt time. Du må være forberedt på ventetid.

Det blir skiltet i vaksinasjonslokalet i Orklahallen for de ulike ordningene og personellet vil hjelpe deg.

OBS!

Vi presiserer at de nye ordningene med digital bestilling/telefonbestilling/drop in bare gjelder:

  • De som skal ha første dose.

  • Folkeregistrerte innbyggere i Orkland.

  • Du må være født i 2003 eller tidligere. Det vil at du minimum må bli 18 år i løpet av 2021.

Når det gjelder tidligere andre dose vil du få innkalling per SMS. Det er ikke mulig å ta kontakt med oss for å hoppe frem i køen.

Takk for at du bidrar!