Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sáhttobálvalus doaimmashehttejuvvomiidda (TT-ortnet)

Leatgo doaimmashehttejuvvon ja dárbbašat uvssas uksii sáhtu vai sáhtát oassálastit doaimmain nugo earátge, de sáhtát ohcat TT-koartta.

Govvádus

Leatgo doaimmashehttejuvvon ja dárbbašat uvssas uksii sáhtu vai sáhtát oassálastit doaimmain nugo earátge, de sáhtát ohcat TT-koartta. Koarttain beasat vánddardit dihto gerddiid ja mávssát iežasoasi juohke mátkkis. TT-ortnet galgá geavahuvvot báikkálaš astoáiggemátkkiide, iige buohccimátkkiide, doaktáriid lusa dahje eará mátkkiide maid álbmotoadju máksá.

Kriterat/eavttut

Dus leat váttisvuođat mátkkoštit dábálaš kollektiivafálaldagain mii lea suohkanis.

Gihppagat, áššebáhpárat, kárttat ja eará

Ovttasbargit

Johtolatdepartemeantta lea geatnegahttán buot fylkasuohkaniid organiseret dakkár ortnega mas lea heivehuvvon sáhttu.

Mildosat

Doavttirduođaštus

Áššemeannudeapmi

Fylkasuohkan viežžá daid dieđuid maid dárbbaha vai sáhttá mearridit ášši. Dasto dahkko mearrádus. Dábálaččat oaččut ákkastallama oktan mearrádusain. Oaččut álo ákkastallama jus sáhttá jurddahit ahte it šatta duhtavaš mearrádusain. Jus ákkastallan ii čuovo mielde, de sáhtát dan oažžut jus válddát oktavuođa fylkasuohkaniin ovdal váidináigemearri dievvá.

Áššemeannudanáigi

Fylkasuohkan galgá meannudit ášši nu jođánit go vejolaš. Jus ášši ii sáhte mearriduvvon mánu sisa, de galggat oažžut čálalaš dieđu dan birra ja mii dasa lea sivvan. Seammás galggat oažžut dieđu goas ášši vurdet mearridit.

Váidalanvejolašvuohta

Sáhtát váidit mearrádusa áigemeari siskkobealde mii lea golbma vahku dan rájes go ožžot mearrádusa. Váidaga sáddet dan ásahussii dahje instánsii mii lea dahkan mearrádusa. Váidagis galggat muitalit maid don háliidat rievdadit mearrádusas ja ákkastallat dan. Fylkasuohkan sáhttá bagadallat du dán áššis.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 15:46