Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Buhcciidruoktu – oanehisáiggeorrun

Sáhtát ohcat oanehisáiggi orruma buhcciidruovttus jus ovdamearkka dihti dárbbahat hárjehallama buozalmasvuođa maŋŋel dahje dárkilit guorahallama.

Govvádus

Sáhtát ohcat oanehisáiggi orruma buhcciidruovttus jus ovdamearkka dihti dárbbahat hárjehallama buozalmasvuođa  maŋŋel dahje dárkilit guorahallama. Leat golmma lágán oanehisáiggeorrumat:

  • Jándororrun (unnimusat 24 diimmu)
  • Beaiveorrun
  • Idjaorrun

Bálvalusa haddi

Suohkan sáhttá gáibidit mávssu ássis. Haddi mearriduvvo stáda láhkaásahusain (gč. Lágat ja njuolggadusat)

Bagadus - mo čađahit dahje oažžut bálvalusa

Sáhtát váldit oktavuođa suohkaniin oažžun dihti veahki ohcat oanehisáigesaji buhcciidruktui, dahje sáhtát earáid bivdit veahkkin jus orut dárbbaheame. Jus muhtin eará ohca du ovddas, de ferte sus leat fápmudus.

Mildosat

Don fertet bidjat mielde fápmudusa jus soames eará ohca du ovddas.

Áššemeannudeapmi

Suohkan viežžá daid dieđuid maid dárbbaha vai sáhttá mearridit ášši. Dábálaččat fitnat du ruovttus guossis. Dasto dahkko mearrádus. Dábálaččat oaččut ákkastallama oktan mearrádusain. Oaččut álo ákkastallama jus sáhttá jurddahit ahte it šatta duhtavaš mearrádusain. Jus ákkastallan ii čuovo mielde, de sáhtát dan oažžut jus válddát oktavuođa suohkaniin ovdal váidináigemearri dievvá.

Áššemeannudanáigi

Suohkan galgá meannudit ášši nu jođánit go vejolaš. Jus ášši ii sáhte mearriduvvon mánu sisa, de galggat oažžut čálalaš dieđu dan birra ja mii dasa lea sivvan. Seammás galggat oažžut dieđu goas ášši vurdet mearridit.

Váidalanvejolašvuohta

Jus leat duhtatmeahttun mearrádusain, de sáhtát váidit suohkanii áigemeari siskkobealde mii lea golbma vahku dan rájes go ožžot mearrádusreivve. Čilge mainna leat duhtatmeahttun ja manne oaivvildat ahte mearrádusa ferte rievdadit. Jus dárbbahat bagadallama, de váldde oktavuođa suohkaniin. Jus suohkan doalaha mearrádusas, de sáddejuvvo ášši viidáset Fylkkamánnii
Sáhtát maid váidit dan movt bálvalus fállojuvvo. Váidaga sáddet suohkanii dahje njuolga dasa gii fállá bálvalusa.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 13:32