Både Orkland rådhus og kommunehusene i Lensvik, Meldal og Krokstadøra er bemannet i sommer, men kanskje treffer du ikke de du vanligvis møter i skranken.

Det går mot ferietid og kabalen er lagt for å betjene publikumsmottakene på rådhus og kommunehus. I intensjonsavtalen som de fire kommunene ble enige om, ble det bestemt at alle de tidligere rådhusene fortsatt skulle være betjent. Gjennom resten av året vil du alltid møte personell i skranken på kommunehusene, mens du i sommer vil kunne oppleve at servicetorgene er ubetjent. Det vil si – de er betjent, men ikke av den eller de du vanligvis møter.

Kompetanse og digitalisering

Intensjonsavtalen, som regulerer mye av Orkland kommunes virksomhet, legger opp til digitalisering av ulike tjenester. Det er et mål at kommunen skal bli ledende innen digitalisering, og det utvikles stadig nye løsninger på flere tjenesteområder. For ansatte i servicekontorene innebærer endringene at de i større grad tar hånd om saksbehandleroppgaver, dokumentbehandling og arkivtjenester. I tillegg besvarer de innbyggernes henvendelser på digitale kanaler som Messenger og e-post.

- Dette utføres mens noen av deres tidligere oppgaver løses ved hjelp av nye digitale løsninger, opplyser Helene Totland Aae, som er konsulent ved arkivtjenestene i Orkland kommune.

Plakat.jpg
Enkelt og greit budskap! Foto: Mari Anda Gimnes

Service via skjerm

Tidligere i år innførte Orkland Kommune-Kari, en chatrobot på nettsiden som svarer på en rekke spørsmål som folk lurer på. Det er en døgnåpen tjeneste som stadig utvikler seg til å kunne besvare flere og mer komplekse spørsmål. Det er også prøvd ut et digitalt registreringssystem når innbyggerne ankommer kommunehusene på tidspunkt hvor servicekontorene er ubetjent.  Via en skjerm, en såkalt «Komp», kommer du i direkte kontakt med saksbehandler dersom du har gjort forhåndsavtale.

Registreringsskjerm.jpg
Foto: Mari Anda Gimnes

- Kommer du uten forhåndsavtale og registrerer deg, vil du bli oppringt fra servicekontoret på Orkland rådhus gjennom kompen, opplyser Aae.

På kompen mottar du både bilde og lyd av den du snakker med, og vedkommende ser bilde av deg og hører hva du sier. På den måten får du mulighet til å legge fram ditt ærend og få svar på spørsmål.

- Erfaringene med kompene er god og derfor vil denne løsningen bli benyttet i sommer på tidspunkt hvor kontoret ikke er bemannet, sier Helene Totland Aae.

Komp.JPG
På en slik skjerm får du bilde og lyd av kontaktperson i servicetorget på Orkland rådhus. Foto: Mari Anda Gimnes

Åpningstider i sommer

Rådhus er åpent fra klokken 08:30 – 15:00 mandag til fredag.
Kommunehusene på Krokstadøra, i Lensvik og Meldal er åpnet fra klokken 09:00 - 15:00 mandag til fredag.

  • Orkland rådhus er betjent i hele sommer
  • Kommunehuset på Krokstadøra - digital betjent 6.,9.,13.,16.,20.,23.,27. og 30. juli
  • Kommunehuset i Meldal – digital betjent i uke 27, 28, 32 og 34. I tillegg følgende datoer: 13., 20., 27.juli, samt 11.,12.,13. og 14.august
  • Kommunehuset i Lensvik – digital betjent uke 30. På følgende datoer: 1., 3., 7., 9., 13., 15. og 17. juli - ta kontakt på 72 46 73 00!

NB! Vi tar forbehold om endringer.

Husk at du alltid kan ta kontakt med kommunen på telefon 72 46 73 00 mellom klokken 09:00 – 15:00. Du kan også sende e-post til postmottak@orkland.kommune.no

Vi minner også om at du finner informasjon på våre nettsider