Orkland kommune anmoder tilreisende fra de 10 østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene.

Dette gjelder personer som har ankommet Orkland de ti siste dagene. Det er ønskelig at de som kommer fra disse områdene tester seg snarest etter ankomst og på dag sju etter ankomst. Disse bes bestille time til testing elektronisk via kommunens hjemmeside.

De som bestiller time elektronisk skal da skrive i bestillingen at de enten hatt besøk eller besøkt disse kommunene de siste dagene, slik at vi får vi informert laben om dette.

Bestill test:

Anmodningen gjelder også personer som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene. Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene bes også begrense sosiale kontakter til et minimum.

Anmodningen gjelder følgende kommuner:

  • Nordre Follo
  • Oslo
  • Enebakk
  • Ås
  • Vestby
  • Nesodden
  • Indre Østfold
  • Moss
  • Frogn
  • Våler i Viken

Lese mer om situasjonen på helsenorge.no


orkland.kommune.no/korona