Fredag 29.november var 450 lærere fra Orkdal/Øy-regionen samlet til fagdag på Orkdal vidaregåande skole. Orkdal/Øy-regionen består av kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord. De har inngått avtale om regionalt samarbeid om kompetanseutvikling for grunnskole og barnehage. Fagdagen var i sin helhet viet digital kompetanse og programmering. Dette er fagområder som blir stadig mer viktig og utviklingen går i stor fart. I tillegg er dette fagområder som mange elever er opptatt av og det er viktig for lærere med oppdatert kunnskap.

Nasjonale fagpersoner

Arne Krokan[1].JPGProfessor Arne Krokan er svært sentral i IKT-satsingen ved universitetet og arbeider spesielt med videre- og etterutdanning innen sitt fagområde.
Foto: Steinar Larsen

Første del av fagdagen besto av to felles forelesninger i Sondrehallen. Først ut var Arne Krokan, som er professor i sosiologi ved NTNU. Hans fagområde er innen teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse.  Deretter var det Kristine Sevik sin tur. Hun er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, tilknyttet direktoratets Betalab for utprøving og eksperimentering med teknologi. Hun arbeider blant annet med hvordan programmering, algoritmisk tenkning og skaperverksteder kan bidra til at barn og unge får være utforskende, kreative og skapende i barnehage og skole. Temaet for Seviks foredrag var fagfornyelsen og programmering.

BeeBot.jpg
Så glad blir man når programmeringa av BeeBoten viser seg å være riktig. Foto: Gro Magnhild Brønstad

Motivasjon, mestring og læring

I den andre delen av dagen var det et mylder av aktiviteter når lærerne deltok i parallellsesjoner innen hele 19 ulike områder. Sesjonene ble ledet av både eksterne og interne krefter. Fem teknologer fra Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste). I tillegg var Knapskog skule fra Fjell kommune i Hordaland sterkt delaktig i sesjonene. De har vært svært aktive i et fag de kaller Digg læring - digital kompetanse på tvers av fag. På denne skolen, som de selv omtaler som heldigital, har de snudd helt om på det pedagogiske arbeidet for å skape mer motivasjon, mestring og læring.

Lokal kompetanse

Follo1[1].JPG

Arbeidsgruppa for digitalisering i Orkdal/Øy består av Gro Magnhild Brønstad, Meldal, Øyvind Rasmussen, Orkdal og John Ola Snuruås fra Skaun kommune. Håvar Holte Os fra Frøya  og Hege Røttereng fra Skaun kommune sitter også i gruppa. Foto: Steinar Larsen

Det var også hentet inn kompetanse fra et par sentrale tjenesteleverandører, gjennom Visma Flyt skole og Microsoft Education. Det som kanskje gleder mest er at det finnes svært mange dyktige lærere i egen region, som øste av sin kompetanse innen ulike tema på fagdagen. Fra august 2020 tas det i bruk nye fagplaner i grunnopplæringen. Der er digitalisering vektlagt i langt sterkere grad enn i fagplanene fra 2006, noe som også innebærer et stort behov for påfyll av kompetanse hos lærerne. Orkdal/Øy er en viktig bidragsyter og fagdagen i Orkdal er et av flere tiltak som kommunene i regionen jobber med.

Elever.jpg
Fra venstre: Kristin Andaas Kjøren, Anna Oddsdatter Mjøen, Silja Risvold Ness og Lars Husdal. Mathias Bye hadde også bidratt med baking.
Foto: Gro Magnhild Brønstad

Samarbeidet med Orkdal vidaregåande skole er svært godt for Orkdal/Øy-regionen. En elevbedrift ved skolen stilte med hjemmebakte kaker til deltakerne på kursdagen. Inntekten skal brukes til skoletur til England for elevene som tar samfunnsfaglig engelsk.