Orkland kommune bekrefter at alle barnehager i kommunen åpner allerede 20. april. Med bakgrunn i smitteverntiltakene i regjeringens veileder blir det noe redusert åpningstid og litt mindre fleksibilitet for foreldre. Informasjon om oppstart og rutiner for den enkelte barnehage vil bli sendt ut fredag 17. april.

Regjeringen har bestemt at barnehagene i Norge kan åpne igjen fra 20.april. Barnehagene i Orkland kommune gjør seg nå klare til å ta imot barna på en trygg og god måte. Alle foreldre vil få informasjon fra sin barnehage senest fredag 17. april. Der vil det blant annet stå når barnet kan komme i barnehagen, hvor de skal møte, hvordan måltid skal organiseres og hvem barnet skal være sammen med.

Foreldre ønsker tilbudet

Åpningstidene i barnehagen kan bli noe annerledes enn vi har vært vant til. Det kan bli noe mindre fleksibilitet for den enkelte, men barnehagene vil så langt som råd tilpasse tilbudet til hver families behov. Åpningstider og tilbud vil også kunne bli endret framover når vi har fått gjort oss noen erfaringer.

Etter å ha vært i kontakt med foreldrene sier de aller fleste at de ønsker å benytte seg av tilbudet når barnehagene starter opp igjen. Allerede på mandag vil 540 av 850 barn i Orkland være tilbake i barnehagene.

Hvorfor åpner vi barnehagene?

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram, vurderer Orkland kommune at det er trygt å gjenåpne barnehagene fra 20. april. En beslutning om å gjenåpne barnehager krever at vi har en tydelig plan for at det vil være trygt for både ansatte og barn å være sammen. Onsdag 15.april lanserte Regjeringen veilederen for smittevern i barnehager. Alle barnehagene jobber nå med å sette seg inn i denne. 

Helsesykepleier

De ansatte vil gi barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at barnehagen tar nødvendige hensyn for å hindre smittespredning. Alle barnehager vil ha tilgang til en helsesykepleier i oppstarten for å sikre gode smitteverntiltak. Vi vil at det skal føles trygt for deg som forelder å sende ditt barn i barnehagen. 

Vurdering av smitterisiko

Av alle bekreftet smittede i Norge er svært få av disse barn, ca. 1 prosent er mellom 0-9 år. I våre naboland er tallet enda lavere. Barn kan være smittebærere, og kan være smittet uten å ha symptomer på sykdom. Spørsmålet er i hvilken grad barn smitter andre. Tall fra Folkehelseinstituttet viser få eller ingen dokumenterte tilfeller av barn som smittekilde. Det er heller ingen dokumenterte utbrudd i skoler eller barnehager. Dette er det samme man ser i andre land under koronautbruddet. I land som ikke har stengt barnehager og skoler, men innført smitteverntiltak, for eksempel Sverige, har man heller ikke sett utbrudd av smitte blant barn. Dette tyder på lite smitteoverføring mellom barn og fra barn til voksen.

Tiltak i barnehagene

De viktigste tiltakene som iverksettes for å begrense smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Barn i barnehage skal få den omsorg og trøst de har behov for. Alle barnehageansatte i Orkland kommune skal gjennom opplæring i smitteverntiltak. Dette innebærer:

Ha samlinger i mindre grupper og ikke blande gruppene
Være mye ute
Øke hyppighet for håndvask og eventuelt sprite hender med voksne til stede
Desinfisere overflater
Sende barn med symptomer hjem (strengere enn vanlig)

Veilederen

Veilederen for barnehage er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den ble presentert på en pressekonferanse av Regjeringen onsdag 15.april Den gir konkrete råd for hvordan barnehagene kan sørge for smittevernfaglig drift.

Her kan du lese mer fra Utdanningsdirektoratet om smitteverntiltakene i barnehage:

Betaling for barnehagetilbud

Foreldre som benytter plassen fra 14.april skal betale fra denne datoen. Fra 20. april skal alle betale for vanlig barnehageplass. Så langt har Orkland valgt å følge regjeringens anbefalinger. Dersom det blir endringer, vil foreldrene få beskjed.

Enkelte barn har sykdommer som gjør at de ikke kan komme i barnehagen. Etter Orkland kommunes vedtekter for barnehage, vil de få fritak for foreldrebetaling i perioden de ikke kan benytte barnehageplassen.


orkland.kommune.no/korona