Vi har siden forrige oppdatering torsdag 2. september fått bekreftet åtte nye smittetilfeller av PCR-tester analysert av St. Olavs hospital. I tillegg har ytterligere en person testet positivt med hurtigtest. Sistnevnte berører Orkanger barneskole og Orkanger IF G9.

Seks av de åtte nye smittetilfellene hadde identifisert smitte i husstanden og var allerede i karantene.

Montessori på grønt nivå fra mandag

I tillegg er en ansatt på Motessoriskolen på Løkken smittet. Denne personen var allerede i karantene og alle nærkontakter er kartlagt. Ingen elever ved Motessoriskolen blir berørt av dette smittetilfellet og skolen åpner på grønt nivå mandag 6. september som planlagt.

Det siste av de åtte tilfellene som har fått påvist covid-19 med PCR-test er smittet i annen kommune. Kartlegging er gjennomført. Husstandsmedlemmer til denne personen er satt i karantene.

De fleste av de nye smittetilfellene var ikke vaksinert.

Aldersfordeling for de smittede

Aldersfordelingen for de som har fått påvist covid-19 med PCR-test er:

  • To personer i aldersintervallet 70-79 år.
  • En i aldersintervallet 50-59 år.
  • En i aldersintervallet 20-29 år.
  • Fire barn i aldersintervallet 0-15 år.

Barn på Orkanger barneskole og Orkanger IF G9 tilbys hurtigtest i kveld

Personen som har testet positivt på hurtigtest er elev på 4. trinn ved Orkanger barneskole og spiller fotball på Orkanger IF G9.

Det er sendt ut informasjon til foresatte ved Orkanger barneskole og foresatte ved Orkanger IF G9 vedrørende status og tilbud om testregime. Deres barn tilbys hurtigtest allerede i kveld. Alternativet er 10 dagers karantene. Andre definerte nærkontakter for denne eleven er også kontaktet og tilbudt testing.

Vi presiserer at husstandsmedlemmer til de som testes ikke er i karantene selv om elev/spiller har tatt hurtigtest eller PCR-test.

Alle som er smittet vil bli fulgt opp av kommunen og sine respektive fastleger.

I tvil om du skal ta vaksine? Snakk med oss!

Dette er nok et eksempel på at vi ikke er ferdige med pandemien. Det er fortsatt viktig at vi følger råd og anbefalinger om smittevern. Vi oppfordrer alle som kan om å vaksinere seg. Er du i tvil og ønsker noen å prate med om dette? Ta kontakt med vår korona-/vaksinetelefon på tlf 900 31 260 som er åpen mandag til fredag fra klokken 10:00 til 14:00.

Det totale antallet smittede i Orkland er nå 262.

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona