- I tillegg til bøssebærere trenger vi også flere sjåfører, sier Rachel Hammervik, som er ansvarlig for innsamlingen i flere kretser i Orkland kommune.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24. oktober. I år går de innsamlede midlene til organisasjonen Plan. Pengene skal de bruke for å arbeide for å bekjempe barneekteskap.

Her kan du kan lese mer om årets TV-aksjon

TV-aksjonen arrangeres i regi av NRK og har røtter helt tilbake til 1974. Over 7 000 frivillige landet over jobber årlig med organiseringen av aksjonen i sin kommune. I Orkland er det frivilligsentralene som organiserer arbeidet og Rachel Hammervik ønsker nå at flere melder seg for å besøke husstander i kommunen på aksjonsdagen.

- Vi trenger flere bøssebærere i de fleste kretsene jeg har ansvar for. Det gjelder både Årlivoll, Grøtte, Evjen, Orkanger, Gjølme og Krokstadøra, sier hun.

På landsbasis er nærmere 100 000 bøssebærere i sving på aksjonsdagen. Har du lyst til å bidra kan du ringe Rachel Hammervik på telefon 48 14 94 60, eller du kan melde deg som bøssebærer på TV-aksjonens egne hjemmesider blimed.no

- En fin søndagstur til inntekt for en god sak, sier Hammervik, som også har behov for sjåfører som kan trå til i Årlivoll, Gjølme og Grøtte krets.