NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat legger i henhold til vassdragsreguleringsloven ut revisjonsdokument for regulering av Søvatn og Vatslivatn i Søavassdraget m.v. i Heim, Rindal og Orkland kommune på offentlig høring.

Frist for å sende uttalelse er 15.5.2020

Dokumenter i saken: