I Orkland har kreftsyke og deres pårørende muligheter til å få hjelp, råd og støtte av kommunale kreftsykepleiere.

Kommunal kreftsykepleier

Kreftsykepleier kan tilby:

  • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende.
  • Hjemmebesøk, samtale på kontoret eller veiledning på telefon.
  • Tilrettelegging og oppfølging i alle faser av sykdommen.
  • Koordinering av hjelpebehov samt hjelp og veiledning til å søke omsorgstjenester, kursopphold, rehabiliteringsopphold eller lignende.

Kreftsykepleier kan være et bindeledd til samarbeid med fastlege, sykehus og andre. Tjenesten er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Temakafé Krefttreff

Dette er et uformelt møtested for både kreftpasienter, pårørende og etterlatte. Stikk innom for en kaffe/te, frukt og en hyggelig samtale med noen som har gått eller går igjennom noe av det samme som deg. På temakafeen tar vi opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft. I tillegg kan du trene med fysioterapeut. Tilbudet er gratis! I partallsuker er kreftsykepleier og/eller fysioterapeut til stede. I oddetallsuker er det lagt opp til selvhjelpsgruppe.

Tid: Torsdager fra klokken 12:30 til 14:30.

Sted: Folkehelsesenteret, Tverradkomsten, møterom Omnfjellet

Har du spørsmål? Ta kontakt med kreftsykepleier Tove Ljøkjel på telefon 91 79 03 63 eller fysioterapeut Kirsten Sundsøy på telefon 48 24 03 62.

 

 

Kreftrehabilitering – rett hjem i stua

Koronaviruset har medført strenge begrensninger for mange kreftrammede. Vardesenteret og Pusterommet har utviklet løsninger som gjør tilbudene mer tilgjengelige.