I Orkland har kreftsyke og deres pårørende muligheter til å få hjelp, råd og støtte av kommunale kreftsykepleiere.

Kommunal kreftsykepleier

Kreftsykepleier kan tilby:

  • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende.
  • Hjemmebesøk, samtale på kontoret eller veiledning på telefon.
  • Tilrettelegging og oppfølging i alle faser av sykdommen.
  • Koordinering av hjelpebehov samt hjelp og veiledning til å søke omsorgstjenester, kursopphold, rehabiliteringsopphold eller lignende.

Kreftsykepleier kan være et bindeledd til samarbeid med fastlege, sykehus og andre. Tjenesten er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.