Arbeidet med ny arealdel foregår i arbeidsgrupper som har ansvaret for å se nærmere på aktuelle problemstillinger. Har du spørsmål om disse temaene kan du kontakte leder for den enkelte arbeidsgruppe.

I forbindelse med innspillfasen laget kommunen noen informasjonsfilmer som forklarer hva de ulike arbeidsgruppene jobber med, og hvordan man kan være med å påvirke arbeidet. Selv om fristen for å komme med innspill nå har gått ut, håper vi disse filmene kan være til nytte og interesse for deg som vil følge planprosessen videre.

Generelt om arbeidet med kommuneplanens arealdel

Denne filmen forklarer på en enkel måte hva kommuneplanens arealdel er, og hvordan man kan komme med innspill til planarbeidet. Fristen for å komme med innspill var den 15. september 2021.

Orkanger sentrum

Kontaktperson:
Ingrid Voll
fagleder plan
ingrid.voll@orkland.kommune.no

Næring, masseuttak og deponi

Kontaktperson:
Siri Eithun
enhetsleder plan og byggesak
siri.eithun@orkland.kommune.no

Kyst-/strandsonen og havbruk

Kontaktperson:
Atle Wormdal 
klima- og miljøkoordinator
atle.wormdal@orkland.kommune.no

Spredt bebyggelse

Vi har dessverre ikke laget en egen informasjonsfilm om dette temaet, men du må gjerne ta kontakt hvis du har spørsmål.

Kontaktperson:
Hans-Victor Wexelsen 
fagleder geodata
hansvictor.wexelsen@orkland.kommune.no