Med gode fagfolk med bred kompetanse på fagfeltet psykisk helse og rus kan vi tilbyr veiledning og undervisning på mange ulike tema til våre samarbeidspartnere.

Kommunen har et godt etablert system for faste veiledningsmøter både internt i avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, og med våre faste samarbeidsparter: NAV, Orkdal DPS, BUP Orkdal, Rosenvik AS, alle legesentrene i kommunen, Orkdal og Meldal Helsetun, Hjemmetjenesten, Helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten, kommunens bolig- og husbankteam, Fysio- ergoterapitjenesten og LAR.

Ta kontakt med oss om du har ønsker om undervisning eller veiledning.

Vi har etablert et godt samarbeid med N.K.S. Veiledningssenteret for pårørende. Dette er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Veilederne har taushetsplikt, og din historie blir ikke nedtegnet og oppbevart. Ta kontakt for avtale på telefon: 74 83 38 69

Litjgårdsveien

  • Litjgårdsveien er en omsorgsenhet i psykisk helse- og rusarbeid. 
  • Tjenester i Litjgårdsveien tildeles på bakgrunn av en helhetlig helse- og sosialfaglig vurdering. 

Kurs i depresjonsmestring

Kurset Mestring av depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaringer med depresjonssymptomer (passer også for mennesker som står i belastning). 

Gjennom året arrangerer vi flere kurs i depresjonsmestring. Du trenger ikke henvising fra lege for å gå på KiD-kurs, men du må være over 18 år og klar for å gjøre en innsats selv. Det er ikke terapi, men kognitive teknikker og hjemmeoppgaver.

Praktisk info: 

  • Kurset går over 10 ganger, en dag i uken i åtte uker og to oppfølgingsmøter på slutten av kurset.
  • Hver samling er på 2,5 timer per uke. 
  • Det er 8-14 deltakere på hvert kurs. 
  • Kursboken «Å mestre depresjon» er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Du får denne utdelt på første samling.

Nyttige lenker kognitiv terapi og andre former for selvhjelp:

Sinnemestring

Å kontrollere SINNE kan være vanskelig. Men, det er viktig for DEG og DINE NÆRMESTE.

Vi tilbyr kurs med oppstart høst og vinter.

Ta kontakt på telefon 90 79 44 40 (hverdager mellom 12:00 og 14:00) eller ta kontakt via skjema under.

Nyttige lenker:

sinnemestring.jpg

Ta kontakt med oss om sinnemestring

Fyll ut og send oss skjema, så tar vi kontakt med deg!