Hvor skal det bygges boliger? Hvor tett kan de stå? Hva med hyttebygging? Hvor skal handel og annen næringsvirksomhet få lov til å etablere seg? Hva med grøntarealer? Det kan du få være med å mene noe om når kommuneplanens arealdel nå skal utarbeides for første gang i Orkland.

Både spørsmålene og interessene er mange. Utbyggere og næringsaktører er naturlig nok opptatt av dette, men også du som privatperson eller medlem i et lag eller organisasjoner kan delta. Startskuddet gikk da hovedutvalget for forvaltning onsdag 14. april vedtok å starte arbeidet med en samlet kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Nå er planprogrammet lagt ut på høring.

To datoer

-Det markerer begynnelsen på arbeidet med planen som vi håper skal være ferdigbehandlet i løpet av 2022, sier Siri Eithun, som er enhetsleder plan og byggesak i Orkland kommune.

Hun ber innbyggerne merke seg to viktige datoer. Den ene er 30. mai 2021 som er satt som frist på å komme med merknader til selve planprogrammet. Det finner du her:

Den andre viktige datoen, som kanskje er mer interessant for de fleste er 15. september i år.

-Det er fristen for å komme med innspill til selve kommuneplanen. For å finne fram til de beste løsningene, er vi avhengig av bidrag og innspill fra de som bor og jobber i kommunen, eller har eiendommer og virksomheter her. Vi ønsker gjerne innspill fra ulike organisasjoner og fagmiljøer. Har din velforening eller idrettslaget ditt noen planer er tiden inne nå, sier Eithun.

Benytt nettløsningen

Tidsrommet fram til 15. september er den viktigste for deg som ønsker å påvirke. Det er nå det gjelder å komme på banen. Det er langt vanskeligere å påvirke planen i høringsrunden. Innspill i den fasen vil i stor grad være med å forsinke planen. Kom med dine innspill nå.  Men hvordan skal du gjøre det?

-For å gjøre arbeidet lettere for deg har vi utarbeidet en egen nettløsning hvor du kan komme med dine innspill. Der har vi lagt ut aktuelt materiell og laget videoer som på en enkel måte forteller deg hva og hvordan du kan bidra. Vi har også utarbeidet enkle skjema som du fyller ut og sender til oss, forklarer enhetslederen.

Webinar

Medvirkning er et nøkkelord i planarbeidet. Derfor vil det også bli noen aktiviteter underveis for å engasjere innbyggerne. På grunn av koronasituasjonen er det som kjent krevende å legge opp til fysiske samlinger.

-Derfor vil vi i løpet av prosessen arrangere webinarer som vil bli sendt via kommunens egen TV-kanal, KommuneTV. Her gjelder det bare å følge med framover, sier Siri Eithun.