Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klarspråk - skriv tekster som mottakeren forstår

Språkprofil for Orkland kommune

Språk endrer seg med utviklinga ellers i samfunnet. De siste årene har staten og kommunene begynt å fjerne seg fra det høytidelige språket som har preget tekstene fra det offentlige. Med et tydeligere språk skal innbyggerne få bedre informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. 1. januar 2022 trådte en ny språklov i kraft. Med språkloven får offentlige organer faktisk en plikt til å bruke klart og korrekt språk.  Språkloven inneholder nemlig en egen klarspråksparagraf:

§ 9 Klart språk: Offentlege organ skal kommunisere på eit språk som er klart, korrekt og tilpassa målgruppa.

Hva innebærer dette?

Klarspråk betyr korrekt, klart og mottakertilpasset språk. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne raskt finner det de trenger, forstår det de finner, og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal.

Denne språkprofilen skal hjelpe deg som er ansatt i Orkland kommune til å skrive klart. Språkprofilen består av både gode råd og regler. De gjelder for alt du skriver: e-poster, brev, vedtak, saksframlegg, planer og annonser. Som ansatt i Orkland kommune er du forpliktet til å sette deg inn i språkprofilen og bruke den. I tillegg anbefaler vi deg å ta nett-kurset Den gylne pennen.

Du skal selvfølgelig få hjelp hvis du synes det er vanskelig å skrive klart. Ta kontakt med kommunikasjonsavdelinga på e-post kommunikasjon@orkland.kommune.no hvis du trenger råd eller korrektur. Du finner også mange råd på klarsprak.no