Fra søndag 16. juni klokken 22:00 blir Hovsbakkan bru på E39 i Orkanger stengt på grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag 11. juni.

Du kan lese hele pressemeldingen her

Brua, som ble bygget i 1982, skal gjennom ulike vedlikeholdsarbeid for å sikre trafikksikkerheten og forlenge bruas levetid. 

Orkland kommune omtalte prosjektet første gang 17. januar i år

Får ny asfalt og rekkverk

– Mens brua er stengt skal vi legge ny membran, og brua skal få ny asfalt. Vi skal også sette opp nytt rekkverk, forteller Mari Johanne Jøndal Steine i Statens vegvesen.

Vedlikeholdsarbeidet er planlagt å vare i én uke, men noe av arbeidet er væravhengig, så det kan bli endringer. 

– Vi vil åpne E39 for trafikk så snart den delen av arbeidet som berører vegen er ferdig. Det vil da fortsatt gjenstå arbeid under brua, slik at Nedre Hovsbakkan, den kommunale vegen som går under E39, fortsatt vil være stengt mellom krysset til Nerviksbakkan og krysset til Trondheimsveien. 

Nedre Hovsbakkan vil være stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklister, forteller Steine.

Vis hensyn og følg skilting

Mens E39 Hovsbakkan bru er stengt vil det blir skiltet omkjøring. 

– Vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme, vise hensyn og følge skiltingen, sier Steine.

Du kan se omkjøringsruta her

Statens vegvesen minner om at du kan få oppdatert trafikkinformasjon på deres nettsider vegvesen.no/trafikk eller ved å følge med på Statens vegvesens app “Vegvesen Trafikk”.

Om prosjektet

Hovsbakkan bru i Orkanger er en del av OPS-kontrakten E39 Klett-Bårdshaug, og det er Orkdalsvegen AS og deres entreprenør som skal utbedre brua på oppdrag fra Statens vegvesen. OPS er en forkortelse for offentlig privat samarbeid.

Arbeidene med Hovsbakkan bru startet 4. mars i år