Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Å velge håndverkere er svært viktig for å sikre verdiene som ligger i en bolig. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort skikkelig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges.

– Denne dokumentasjonen har nå direkte innvirkning på salgssummen. Taksten på boligen øker hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av faglærte, sier kommunedirektør Ingvill Kvernmo, som er svært fornøyd med at Skatteetaten retter søkelyset mot dette temaet igjen.

Tar kontakt på telefon

Kvernmo er stolt av at Orkland er en av 22 norske kommuner som er med i Tettpå-samarbeidet, som ble tatt inn i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2019. Dette ble gjort for å styrke forbrukernes muligheter til å ta informerte valg av håndverkere. Tettpå innebærer at Skatteetaten tar telefonisk kontakt med forbrukere som sender byggesøknad til kommunen, eller kjøper nytt hus eller hytte. I samtalen gis det gode tips og veiledning til innbyggerne om hvordan de kan sikre seg seriøse håndverkere til å utføre jobben.

Kampanje i sosiale medier

Lurer du på hvor du finner informasjon om seriøse håndverksbedrifter?

Hjelpen finner du i Tettpå-veilederen.

Den viser blant annet hva forbrukerne bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre.

– I løpet av november vil vi dele Tettpå-kampanjens filmsnutter på sosiale medier i kommunens digitale kanaler. Vi håper det kan være med på å rette søkelyset mot et svært viktig tema som bidrar til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår, sier Ingvill Kvernmo.

Her kan du lese mer om Tettpå og Orkland kommune