Kort om Tettpå

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Tiltaket er forankret i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Tettpå er implementert i mange av landets kommuner. Orkland kommune er en av dem.

Samarbeidet går i korte trekk ut på at Orkland kommune og Kartverket informerer Skatteetaten om alle som har søkt byggetillatelse, eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i Orkland. Deretter ringer et serviceteam hos Skatteetaten forbrukerne i målgruppen for å dyktiggjøre dem i valget av håndverkere. Forbrukerne vil også bli gjort kjent med Tettpå veilederen.

Tettpå-veilederen

Samarbeidspartnerne bak Tettpå har i fellesskap utarbeidet en veileder med tips og sjekkliste om hvordan forbrukere velger seriøse håndverkere. ​

Veileder med tips og sjekkliste om hvordan DU velger håndverker trygt, seriøst og lønnsomt

I veilederen får dun informasjon om

 • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
 • hvor og hvordan du sjekker næringslivsdata
 • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
 • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

Mange personlige fordeler

Følger du tipsene i Tettpå-veilederen oppnår du mange fordeler:

 • Du får jobben skikkelig gjort.
 • Du sikrer deg reklamasjonsrett på dårlig utført arbeid.
 • Du får dokumentasjon på utført arbeid. Det øker eiendommens verdi og gir en enklere og tryggere bolighandel den dagen du skal selge eiendommen.
 • Du får enklere lån med sikkerhet i bolig, og du stiller med bedre kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser.
 • Du stiller sterkere i eventuelle forsikringsoppgjør.
 • Du unngår medansvar for skatter og avgifter.
 • Du reduserer faren for forsinkelse og merkostnader i byggeprosjektet.
 • Du oppnår trygghet og reelle verdier i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør.

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Elektrikeren

Snekkeren

Rørleggeren