Kort fortalt

  • Har du planer om å pusse opp eller bygge på huset? Da er det lurt å unngå svart arbeid.
  • Hvis du har sendt byggesøknad til kommunen, eller nylig har kjøpt hus eller hytte i Orkland, kan det hende du blir oppringt av Skatteetaten.
  • Målet med samtalen er å informere deg om hvordan du går fram for å velge seriøs arbeidskraft.

Orkland kommune er med i prosjektet Tettpå, som skal påvirke og dyktiggjøre innbyggere til å ta informerte valg av håndverkere.

Vi ønsker at det skal være enkelt for deg som forbruker å velge seriøs arbeidskraft når du bygger eller pusser opp – og dermed også redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Hva betyr det for meg?

Det innebærer at Skatteteaten vil ta kontakt med deg og alle andre som sender byggesøknad til Orkland kommune, eller kjøper nytt hus eller hytte i kommunen. Kontakten skjer per telefon.

Hvorfor blir jeg ringt opp?

Målet med samtalen er å gi deg gode tips og veiledning om hvordan du kan sikre seg seriøse håndverkere til å utføre jobben.

Du får også vite hva slags plikter og rettigheter du har, og får veiledning om hvordan informasjon fra viktige registre og andre åpne næringsdata kan brukes til å velge seriøse håndverkere. Etter samtalen får du tilsendt en veileder med utfyllende informasjon.

Hvem står bak Tettpå?

Tettpå-satsningen er et samarbeid på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.

Hva godt kommer ut av dette, da?

Tiltaket har vært utprøvd i en rekke kommuner siden oppstarten 2016. Tilbakemeldingene er svært positive, og tre av fire forbrukere sier at de vil gjøre nærmere undersøkelser før de velger håndverker. Åtte av ti tror også at tiltaket bidrar til å redusere etterspørselen etter useriøse håndverkere. Orkland kommune har Tettpå-samarbeid med Skatteetaten.