Gjennom landsdekkende kurs tilbys det nå et fellesskap hvor unge kan finne forståelse, støtte, og ikke minst måter å mestre hverdagen på. Arrangøren er Nasjonalt senter for aldring og helse, som er et offentlig kompetansemiljø på aldring og eldrehelse i Norge.

Kjersti Løkken i grønn jakke foran elva Orkla
Kjersti Løkken Aakerholm er kommunes demenskoordinator. Foto: Steinar Broholm Larsen

Demenskoordinator Kjerstil Løkken Aakerholm opplyser at organisasjonen i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og på oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr støtte og kunnskap som er nødvendig for å navigere i utfordrende tider. Dette gjør de blant annet gjennom disse tre kurstilbudene:

Møteplass for mestring

Dette er et spesielt sted for familier som har opplevd demens tidlig. Hvis du er under 65 og har fått demens, eller er partneren til noen som har, så er dette kurset svært egnet for dere. Det er en tid for å dele, lære, og vokse sammen.

Ungdomstid og demens

Livet tar ikke pause, selv når man står overfor demens i familien. Dette helgekurset tilbyr unge mellom 18 og 30 år, med en forelder som lever med demens, en mulighet til å møte andre i lignende situasjoner, utveksle erfaringer, og å finne glede i ungdomstiden, på tross av utfordringer.

Sommerleiren “Se meg”

– Denne sommerleiren gir barn under 18 år sjansen til å bringe en frisk forelder eller en annen betydningsfull voksen for en tid med lek, læring og skapelse av varige minner. Det er viktig å anerkjenne og støtte de unike utfordringene demensfamilier møter, selv om vi vet at det ikke alltid er lett.  Men med de rette menneskene rundt deg, kan veien fremover bli litt lettere å gå, sier Kjersti Løkken Aakerholm.

Du finner mer informasjon om kursene her 
 
Demens på dagsorden i Orkland

Hun minner også om Geir Selbæks foredrag i Orkland kulturhus mandag 11. mars klokken 18:00 – 20:00. Arrangementet er åpent for alle og har gratis inngang. Selbæk, opprinnelig fra Lensvik, mottok Demensforskningsprisen fra Nasjonalforeningen for folkehelse i 2018. Hans bok "Demens", utgitt i 2023, presenterer helt ny kunnskap og refleksjoner om demens og tilhørende temaer.

Du kan lese mer om foredraget her

 

Fakta om Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse er det offentlige kompetansemiljøet på aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi virkeliggjør vår visjon «Aldring og helse – fra kunnskap til praksis» innenfor fagområdene aldring, fysisk helse, psykisk helse og kognisjon og demens.
Aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge ved å tilby virkelighetsnær kunnskap, opplæring og forskning. Målgruppene er ansatte, studenter og forskere på alle nivåer i helsetjenestene. Andre viktige målgrupper er beslutningstakere, nasjonale helsemyndigheter, eldre, deres pårørende og allmennheten.