Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, og overlege ved hukommelsesklinikken på Oslo universitetssykehus, vil ta oss med på en tankevekkende reise gjennom temaet demens. I løpet av to timer vil han belyse de økende utfordringene om sykdommen og spesielt ta for seg den krevende rollen som pårørende.

Demens sett fra ulike perspektiver

I foredraget stiller han spørsmålene: Kan demens forebygges eller kureres? Hvordan kan vi bidra til et best mulig liv for de som lever med demens og deres pårørende? Foredraget holdes i Orkland kulturhus mandag 11. mars klokken 18:00 – 20:00. Arrangementet er åpent for alle og har gratis inngang!

Sammen mot en demensvennlig fremtid: Kunnskap og støtte for alle

Det er verdt å merke seg at samme dag vil Geir Selbæk også holde faglige foredrag for fagpersoner i hjelpeapparatet. I Orkland har vi ambisjonen om å være et demensvennlig samfunn. Derfor er det viktig at vi øker kunnskapen både blant fagfolk og blant folk flest, slik at vi sammen kan vi bidra til denne ambisjonen. Ingen står alene i møte med demens – la oss lære og støtte hverandre. Les om Coop Extra på Orkanger som skolerte sine ansatte om demens

Dette er en invitasjon til å delta i en viktig samtale og få verdifull innsikt fra en ekspert på området. Vi håper å se deg der!

Om foredragsholderen

Geir Selbæk, opprinnelig fra Lensvik, har mottatt Demensforskningsprisen fra Nasjonalforeningen for folkehelse i 2018. Hans bok "Demens", utgitt i 2023, presenterer helt ny kunnskap og refleksjoner om demens og tilhørende temaer.