Innbyggere fra og med 75 år, født i 1946 og tidligere, skal gjennomføre vaksineringen hos sin fastlege. Unntaket er de over 75 år som har fastlege på Orkanger legesenter. De vil få sin vaksine på Orkland rådhus.

Er du over 75 år, bosatt i Orkland og har fastlege i annen kommune? Da ber vi deg om å ringe vår koronatelefon for registrering. Vaksinekoordinator tar kontakt med deg når vi har time klar.

Koronatelefonen kontakter du på 900 31 260 i perioden 10:00 - 14:00 mandag til lørdag.

For innbyggere under 75 år vil vaksineringen bli gjennomført i regi av kommunen. Det vil bli tilbud om vaksinering på Orkanger, Meldal, Lensvik og Krokstadøra. Innbyggerne står fritt i hvor de ønsker å vaksinere seg. Vi vil komme tilbake med konkret informasjon om gjennomføring så snart dette er klart.


orkland.kommune.no/korona