Innbyggere fra og med 75 år, født i 1946 og tidligere har gjennomført vaksineringen hos sin fastlege. Unntaket er de over 75 år som har fastlege på Orkanger legesenter. De fikk sin vaksine på Orkland rådhus.

For innbyggere under 75 år gjennomføres vaksineringen i regi av kommunen. Fra starten valgte Orkland en desentralisert modell med vaksinering på Krokstadøra, i Lensvik og Meldal, i tillegg til Orkanger. Fra uke 40 gjennomføres all vaksinering ved Orkland rådhus.

Spørsmål om vaksinering retter du til koronatelefonen på 900 31 260 klokken 12:00 - 14:00 mandag til fredag.


orkland.kommune.no/korona