Folkehelseinstituttet anbefaler i høst både influensavaksine og en oppfriskningsdose med den oppdaterte vaksinen mot covid-19 for enkelte målgrupper i befolkningen.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.

Koronavaksine anbefales spesielt for:

  • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Barn 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
  • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Vaksinering hos fastlege eller på apotek

I Orkland kommune tilbyr vi begge vaksineringene både hos din fastlege og på apotek. Du velger selv om du vil vaksinere deg på apotek eller hos din fastlege.

Dersom du ønsker å ta vaksine hos din fastlege, gjelder følgende:

Agdenes legekontor - timebestilling

Agdenes legekontor vaksinerer alle ukedager i uke 44 (30. oktober – 3. november). Du bestiller time på telefon 72 46 73 45 i tidsrommene 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00 alle hverdager.

Orkdal legesenter - timebestilling

Mandag 30. oktober 16:00 - 20:00
Tirsdag 31. oktober 16.00 - 20.00.

Timebestilling kun på vår vaksinetelefon 94 19 05 17 fram til og med tirsdag 31. oktober.

Meldal legekontor - timebestilling

Mandag 30. oktober 16:00 - 20:00
Tirsdag 31.oktober 16:00 - 20:00.

Timebestilling fra tirsdag 24. oktober til og med fredag 27. oktober på telefon 90 03 01 57 i tidsrommene 09:00 - 11:00 og 12:30 - 14:30

Fannrem legesenter - ingen timebestilling

Tirsdag 31. oktober 16:00 - 18:00: personer født i januar, februar, mars og april
Onsdag 1. november 16:00 - 18:00: personer født i mai, juni, juli og august
Torsdag 2. november 16:00 - 18:00: personer født i september, oktober, november og desember

Orkanger legesenter - ingen timebestilling

Tirsdag 24. oktober 16:00 - 19:00: personer født i januar - juni.
Torsdag 26. oktober 16:00 - 19:00: personer født i juli - desember.
Kontakttelefon: 72 47 11 50

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem får tilbud om vaksinering der de bor.


Dersom du ønsker å vaksinere deg på apotek, ta direkte kontakt med apoteket.

Priser

Vaksine mot covid-19 er gratis. Influensavaksine koster kroner 250 hos fastlegen, mens prisen på apotek er kroner 399.