Forvaltningen (kommune, fylkeskommune og stat) skal gjennomføre de beslutningene som politiske myndigheter tar.

I en kommune er det altså politikerne som bestemmer, mens kommunal administrasjon og kommunale tjenesteytere sørger for å gjøre politikk om til praktisk handling.