Forvaltningen (kommune, fylkeskommune og stat) skal gjennomføre de beslutningene som politiske myndigheter tar.

I en kommune er det altså politikerne som bestemmer, mens kommunal administrasjon og kommunale tjenesteytere sørger for å gjøre politikk om til praktisk handling.

Styringsdokument kommunale foretak (KF)

Styringsdokumenter skal bidra til å avklare roller, ansvar og myndighet for foretakenes styrende organ samt den administrative og politiske ledelsen i kommunen. Styringsdokumenter vil også spesifisere generelle retningslinjer for samhandlingen mellom foretakene og den kommunale organisasjonen.