Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. Det er ønskelig at du før henvendelse ser gjennom tilbudene våre og gjør deg opp en mening om hva som kunne være aktuelt for deg.

Du kan ta direkte kontakt med tjenesten eller bli henvist, eksempel fra fastlege, helsepersonell, NAV, sykehus.

Helsesamtale

Når du henvender deg til friskliv og mestring får du en helsesamtale. I samtalen lager vi en plan for frisklivsperioden. Etter 12 uker oppsummerer vi dine erfaringer og ser på veien videre.

Tjenesten er gratis.

Fysisk aktivitet

Ved friskliv og mestring kan du få støtte til å komme i gang med aktivitet. I første helsesamtale setter vi sammen opp mål og plan for en tre måneders periode. Du får tilbud om å delta på trening hos oss i reseptperioden, men kan også finne egne aktiviteter dersom dette passer bedre for deg.

Deltakelse i frisklivsperiode gjennom frisklivsresepten gir tilgang til minimum to treninger i uken. Hos oss trener personer med ulike utfordringer og ulike diagnoser sammen. Treningene passer alle nivåer, uavhengig av fysisk form. Treningene har innslag av kondisjon og styrke fra moderat til høy intensitet, gjennom lekbaserte aktiviteter og gruppetrening både ute og inne.

Treningen foregår på dagtid. Dersom du er i jobb er det aktuelt å samarbeide med arbeidsgiver og fastlege for å tilrettelegge for deltagelse ved friskliv og mestring.

Aktiviteter for voksne

Kosthold

Vi kan tilby individuell kartlegging av kosthold, og veiledning etter de nasjonale anbefalingene. Vi holder også kurs i «Bra mat for bedre helse». Ta kontakt om du er interessert.

Tobakk

Vi tilbyr individuell veiledning for deg som vil slutte med snus eller røyk. Du er velkommen til å ta kontakt for en samtale uavhengig av om du er klar for å slutte eller ikke.

Tjenesten er gratis.

Søvn

Strever du med søvnen?

Her finner du nettkurs og andre nyttig informasjon til deg som strever med søvnen.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Lenker:

Mestringstreff

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Mestringstreff er utviklet av både helsepersonell og personer som selv lever med helseutfordringer.

Mestringstreff kan bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen. Målet er bedre livskvalitet og en bedre hverdag.

Kurset et gratis.

Ta kontakt om du er interessert.

KOLS-treff

Et kurs for deg med KOLS eller som er pårørende. Du får lære om ulike tema rundt KOLS og dele erfaringer med andre. Tilbudet er gratis. Ta kontakt om du er interessert.

Tema

  • Hva er KOLS
  • Medisiner og pusteteknikk
  • Fysisk aktivitet og kosthold
  • Mestre angst og depresjon
  • Mestre daglige situasjoner

Temasamlinger

St. Olavs diagnoserettede kurs

St. Olav hospital har flere kurs for å mestre livet med langvarig helseutfordring eller som pårørende.