Før forskriftene kan vedtas skal kommunen sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Dette er hjemlet i forvaltningsloven § 37. Det innebærer at forskriftene skal sendes ut på høring, slik at de som vil bli berørt får en mulighet til komme med sine synspunkter. 

Orkland kommune har lagt til rette for at du kan gi dine innspill ved å fylle ut et digitalt skjema.  

Her finner du nærmere informasjon og skjema: Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Høringsfristen er satt til søndag 12. mai.