Orkland kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Dette er kun mindre endringer i de eksisterende forskriftene og prosedyrer, og videreføring av praksisen som er fulgt. Høringsfristen er søndag 12. mai.  

Ved å klikke deg inn på de ulike forskriftene under, finner du informasjon om hver enkelt av dem. Der er det også laget et enkelt skjema som du kan fylle ut, dersom du har innspill til de enkelte forskriftsendringene.   

Forslag til forskrifterSkjema for innspill til forskrift
PDFPermisjon fra skolen  
PDFSkolefritidsordning (SFO)  
PDFSkoleregler  
PDFSkolerute  
PDFHovedmål ved den enkelte skole  

Vi minner om høringsfristen, søndag 12. mai 2024. 

Dersom du har spørsmål, kan de sendes på e-post til postmottak@orkland.kommune.no