Reiselivsaktører, lokalmatprodusenter og destinasjonsselskap får 1,8 millioner kroner for å utvikle turisme og opplevelser i Orkland.

Av totalt 32 søknader ble 18 funnet å oppfylle søknadskriteriene når statlige covid-19 midler nylig ble fordelt. Totalt ble det søkt om kroner 5.887.467, mens rammen på de statlige midlene var på kroner 1.835.800.

Politiske føringer

I forkant av fordelingen hadde Orkland kommunestyre i møte 24. juni lagt noen føringer for fordelingen.

- Pengene skulle prioriteres innen reiseliv, reiselivssatsinger, salg og markedsføring av destinasjoner, samt lokal mat og kulturprodukter, sier rådmann Ingvill Kvernmo.

I tillegg skulle bedrifter med lærlinger prioriteres.

Tett dialog med næringslivet

Rådmann ønsket å gjøre tildelingen i tett dialog med næringslivet.

- Derfor oppnevnte vi en komite bestående av rådmannen, næringssjefen i Orkland kommune, daglig leder i Orkladal næringsforening og daglig leder i næringshagen for Orkdalsregionen. Dette samarbeidet fungerte godt og sikret nødvendig forankring og involvering fra næringslivet. Vi vurderte de innkomne søknadene ut fra kriteriene satt av kommunestyret og tildelingsbrevet fra fylkeskommunen, sier Kvernmo.

Disse bedriftene fikk støtte:

Koronamidler

Felles reiselivssatsing

I løpet av komiteens vurderingsarbeid ble reiselivsnæringen anmodet om å samles til et felles møte. Etter anmodning fra rådmann Kvernmo ble resultatet av møtet at næringen dannet et interimsstyre for Orkland Reiselivsforum. Hensikten med forumet er å samle reiselivet i kommunen og sammen profilere Orkland som destinasjon.

Her kan du kan lese intervjuet med interimsstyrets leder Øyvind Neeraas

- Det er vi veldig glad for. I det hele tatt har vi hatt en god prosess med søkerne. I tillegg til fellesmøtet med reiselivet har i alt 14 bedrifter møtt opp og presentert sine søknader for komiteen, sier rådmann Ingvill Kvernmo.

Reiseliv og opplevelser har blitt prioritert og næringen har samlet fått kroner 1.340.800, noe som tilsvarer 73 prosent av totalrammen.


orkland.kommune.no/korona