Øyvind Neeraas blir ivrig når det blir snakk om Orkland og reiseliv. Om fem år er målet hans at vi skal nevnes i samme åndedrag som Røros og Den Gyldne Omvei.

Mandag 14. september ble Orkland reiselivsforum etablert. Et trettitalls aktører innen reiseliv, småskalaprodusenter og andre interesserte møttes på Damphuset på Orkanger med mål om å etablere et overbyggende organ for næringen. Øyvind Neeraas ble valgt til leder av interimsstyret og er den som sammen med det øvrige styret skal sørge for framdriften av arbeidet.

Vi tok en prat med den nyvalgte lederen for å bli litt bedre kjent med både mannen, motivasjonen og arbeidet som nå ligger foran. Kristiansunderen Neeraas, kjent som mannen bak den internasjonale strikkefestivalen på Orkanger, har fått strikkeentusiaster fra flere deler av verden til å valfarte hit de siste årene. Gjennom media har han en rekke ganger påpekt stedets fortreffelighet og deltakernes udelte begeistring for måten de har blitt tatt imot på gjennom opplevelser og gode menneskemøter.

Overbevist

- Jeg skal innrømme at fruen og jeg hadde noen kriterier for valg av bosted hvor pensjonisttilværelsen skulle nytes. Etter å ha bodd i enebolig i Skaun noen år ønsket vi oss en leilighet med nærhet til alt det vi trenger i hverdagen. Våre to døtre drev butikk på Amfi-senteret på Orkanger, så det var naturlig at vi orienterte oss hit. Vi hadde ikke noe forhold til stedet fra før, men etter å ha kartlagt hva som fantes bak støyskjermen langs E39 ble vi overbevist, sier Neeraas.

Innen en radius på noen få minutters spasertur fant ekteparet ut at de hadde tilgang til to kjøpesenter, treningsstudio, badeland, legesenter, sykehus og mange andre både offentlige og private tjenestetilbud.

-Jeg bruker mye tid på biblioteket og nyter finværsdager hos Pikene på Torget og uteserveringen hos Solrun i Orkdalsvegen. Orklaparken er en perle og marka er bare noen steinkast unna. Kan man ha det bedre som pensjonist?

Allsidig bakgrunn

Han vet hva han snakker om, den tidligere politimannen som har bodd flere steder i landet. Etter at karrieren i politiet var avsluttet har han jobbet både som privat etterforsker, regiondirektør i Gjensidige, namsmann og som rådgiver i Trondheim kommune. Siden 1992 har han parallelt også drevet med foredragsvirksomhet i både Norge og Sverige. I tillegg har han lang erfaring innen det som på engelsk heter coaching.

- Jeg har alltid vært opptatt av å bygge lag, det som i næringslivet heter kulturbygging. Det temaet har jeg rikelig erfaring og kunnskap om fra min yrkeskarriere, og dette deler jeg gjerne med andre, sier han.

Kronisk lidelse gir innsikt

De senere årene er det imidlertid en spesiell hendelse som har styrt både foredragsvirksomheten og coachingen inn i et nytt spor.

- Jeg fikk diagnosen sterk tinnitus. Den intense lyden må jeg leve med resten av livet. Du dør ikke av den, men med den. Det handler imidlertid om å kunne leve med en kronisk plage på en så normal måte som mulig. Den intense lyden inne i hodet har gitt meg innsikt og klokskap. Selvsagt er det opp- og nedturer, og det kan lett føre til at både andre, og ikke minst en selv, synes man hører hjemme på B-laget. Kroniske diagnoser kan skape mindreverdighetsfølelse. For meg har den imidlertid vært med å skape en sterkere psyke.

Grip fatt i det positive

Neraas forteller at han på hjemmekontoret i år 2000 da han ble rammet av sterk tinnitus, hengte opp alt av vitnemål og avisutklipp av hendelser han har vært med på gjennom en lang yrkeskarriere. Bevis på ting han har mestret, hvor han har fått anerkjennelse for det han har utført. Det handlet den gang om å bygge opp selvfølelsen etter å ikke lenger kunne yte hundre prosent i arbeidslivet. Over PC-en hengte han et bilde av en kenguru.

- Kenguruen kan nemlig ikke gå bakover. Sånn sett er den et forbilde. Vi mennesker kan velge om vi vil se bakover eller framover, om vi vil dyrke det negative eller gripe fatt i det positive, uansett hvor lite det er. Det siste er blitt mitt motto. Det finnes mange som snakker ned, både om eget liv, men også om samfunnet rundt seg. Det skjer dessverre også i vårt nærområde, noe jeg med min beste vilje ikke forstår noe av. 

Pangstart

Ironisk nok er koronapandemien indirekte en av årsakene til at Orkland reiselivsforum nå ser dagens lys. Flere reiselivsaktører søkte om økonomisk støtte i den vanskelige tiden. Orkland kommune, som forvalter de statlige midlene til formålet, ønsket et møte med søkerne for å høre om det kunne være en ide om en koordinert måte å bruke pengene på ville være det mest fornuftige. Det var søkerne enig i.

Siden da har ting skjedd svært raskt. Et styre er på plass, vedtekter er utarbeidet, organisasjonsnummeret er på plass og informasjonsmøte med næringen er gjennomført. Nå starter arbeidet med å utarbeide en strategi for satsingen.

Koordinering av innsats  

- Vi har et godt tilbud av attraksjoner i kommunen. Vi har dyktige aktører som har et stort potensial for å lykkes. Det som mangler i dag er koordinering og synliggjøring av tilbudet. Det viktigste er å få på plass en felles nettportal hvor vi kan vise fram det vi har. Vi må finne noe som er samlende og som kan benyttes i markedsføringen, sier Neeraas, som mener det etter hvert må jobbes med å utvikle pakketilbud som de tilreisende kan velge blant.

Hvordan vil Orkland framstå?

-I utgangspunktet er Orkland en sommerdestinasjon, i hvert fall i startfasen, sier Neeraas. Vi må imidlertid utvikle tilbudet i tråd med det medlemmene ønsker. Styret skal jobbe prosjektbasert og er helt avhengig av en aktiv medlemsmasse som kommer med innspill.  Det første styret er et interimsstyre som skal dra arbeidet i gang. Vi må lære underveis, gjerne av de som har lykkes før oss.

Økt profesjonalisering

- Etter min mening er målgruppen som skal besøke oss ganske bredt sammensatt. Vi har produkter som favner vidt. Vi har noe for både barnefamilier, kultur- og historieinteresserte, samt de naturinteresserte. Noen liker å fiske, andre ønsker å besøke gårdstun. Vi må sikre at det er kvalitet i alle ledd, at tilbudene er åpne og være tydelig på hva de besøkende kan forvente. Vi snakker nok om en ytterligere profesjonalisering av bransjen for å generere positiv vareprat og godt omdømme, sier Neeraas, som mener det bør stilles krav til innhold for å kunne være en del av fellesskapet.  

Utålmodig

Neraas gir honnør til kommunen som har vist stor velvilje til det som nå skjer.

- Jeg har ikke vært borti en politisk og administrativ ledelse som har vært så tilgjengelig og så lett å ha med å gjøre. Jeg har tatt en del telefoner og fått møter umiddelbart.

Han ser for seg at kontakten med kommunen blir viktig også i fortsettelsen og forventer foruten økonomisk drahjelp i startfasen at kommunen blant annet må sørge for ordnede toalettforhold, bobilfasiliteter og nødvendig skilting. Selv er han klar for å bidra med det han kan, og selvsagt skjer det på dugnad.

- Det er på tide at vi kommer i gang nå. Vi har ingen tid å miste!