Om skolen

Årlivoll skole er en 1 - 10 skole, som ligger på Svorkmo. Vi har 200 elever. Barneskolen ble bygget i 1968 og ungdomsskolen i 1985. I 1997 ble skolen pusset opp med plass for SFO. Skolens friluftsprofil er viktig og denne satsingen førte til etableringen av Mjovatnet leirsted. Alle elever skal ha hatt flere overnattinger ute når de er ferdige på Årlivoll.

Vi vil fokusere mer på forskjeller enn på likhet. Det er summen av forskjellene som er vår styrke og som gir spennvidden i det vi totalt kan stå for. Vi ønsker å utvikle et godt læringsmiljø, der hver enkelt får mulighet til å videreutvikle sine positive egenskaper og evner, til det beste for den enkelte og fellesskapet.

Digital didaktikk og inkludering (DDI)

Alle skolene i Orkland kommune er med i et prosjekt som omhandler digital kompetanse i grunnskolen. Prosjektet heter Digital didaktikk og inkludering (DDI), og er utarbeidet av Statped (Statlig pedagogisk støttesystem)