Kommunestyret vedtok i møte den 07.05.2024 reguleringsplan for Meldal brannstasjon Messråa. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen legger til rette for ny brannstasjon på eiendommen gnr. 475 bnr. 1 i Meldal sentrum. 

Alle saksdokumenter er tilgjengelige i kommunens digitale planregister, lenke her

Eventuell klage må framsettes skriftlig til kommunen innen 08.06.2024.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.