Kommunestyret vedtok i møte den 12.03.2024 reguleringsplan for Folloplatået. 

Planen viser muligheter for bygging av skole og fotballhall.

Saks- og plandokumenter er tilgjengelig i kommunes digitale planregister

Lenke til kart her.

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er 12. april 2024. Eventuell klage må sendes skriftlig på e-post til Orkland kommune.

Mindre endring 

Hovedutvalg forvaltning vedtok 12.03.2024 mindre endring av reguleringsplan for Sølberglykkja ved Knubbvegen.

Saks- og plandokumenter er tilgjengelig i kommunes digitale planregister.

Lenke til kart her.