Det skal i 2024 velges nye meddommere for lagmannsrett, tingrett og jordskifterett for perioden 2025 - 2028.

Det er domstolen som bestemmer antall medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom kommunene. Kommunene skal gjennomføre valget innen 1. juli 2024. Fra Orkland kommune skal det velges 20 kvinner og 20 menn som meddommere i tingretten og 15 kvinner og 15 menn som meddommere i lagmannsretten

Personer som blir valgt velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges både til lagmannsretten og tingretten, jamfør domstolloven §68 siste ledd. 

Personer som velges til lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten eller som skjønnsmenn.

Valgutvalget vedtok i møte 7. mai 2024 vedlagte forslag til meddommere.

Før kommunestyret kan vedta valget skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Meddommere i tingretten

Meddommere i lagmannsretten

Meddommere til jordskifteretten

Eventuelle innspill sendes Orkland kommune innen 22. mai 2024 på e-post postmottak@orkland.kommune.no eller per post til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger