Klokken 12:00 onsdag 12. juni tester politiet Nødvarsel på mobil i hele Norge og på Svalbard, samtidig som Sivilforsvaret tester varslingsanleggene over hele landet. Denne nasjonale varslingsprøven gjennomføres med andre ord på samme måte som testen i januar 2024 og i juni 2023. 

Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Testen går ut over mobilnettet i hele landet. Alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G kan motta testen.

Dette skjer når Nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10 den 12. juni 2024
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er en test.
  • Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).
  • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner - én norsk og én engelsk. Hvilken telefon og hvilke språkinnstillinger du har avgjør om du får varselet på norsk, engelsk eller på begge språk. 

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om varslingsprøven

Der finner du også informasjonsmateriell på flere språk.