For å kunne stemme ved høstens stortings- og sametingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i valgmanntallet i kommunen der du bor. Vær klar over at du er manntallsført i den kommunen der du var registrert som boende per 30. juni 2021.

Manntallet for Orkland kommune legges ut til offentlig ettersyn fra 15. juli og fram til valgdagen på følgende steder:

  • Lensvik kommunehus, Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik
  • Meldal kommunehus, Kvamsveien 2, 7336 Meldal (fra 28/7)
  • Orkland rådhus, Alfarveien 5, 7300 Orkanger
  • Krokstadøra kommunehus, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord

Utleggingsmanntallet til sametingsvalget blir lagt ut når vi har mottar dette.

Dersom navnet ditt ikke står i valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage.

Klage over feil i manntallet sendes:

Valgstyret i Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger


orkland.kommune.no/valg